cheshmebonab

 

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد تعدادی از اقلام مستهلک خویش را به صورت مزایده واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/02/18 تا 1401/02/28 نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت در شیراز اقدام و پس از بازدید اقلام در سایت شرکت در مشهد مرغاب پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:00 مورخ 1401/02/28 بصورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در شیراز خیابان معالی آباد- نبش کوچه 35- پلاک 110- طبقه اول تلفن 07136383715 کد پستی 7187614134 تحویل و رسید دریافت نماید.

بدیهی است شرکت کشت و صنعت و دامپروی دشت چشمه بناب در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب