cheshmebonab

 

آگهی مزایده پرورش ماهی در سال 1403

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد واحد پرورش ماهی خویش را به ...

مزایده سراسری نوبت اول واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)

بانک ملی در نظر دارد تعداد 000ر600ر1 سهم ، معادل 100% (صددرصد) سهام شرکت مذکور را با قیمت پایه 11،380،000...

تجدید آگهی مزایده کشت آبی ، دیم و مراتع در سال زراعی 1403-1402

تجدید آگهی مزایده کشت آبی ، دیم و مراتع در سال زراعی 1403-1402

بازدید جناب آقای دکتر افشار فتح الهی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و هیأت همراه ایشان از سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب

بازدید جناب آقای دکتر افشار فتح الهی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و هیأت همراه ایشان...

آگهی مزایده کشت آبی ، دیم و مراتع در سال زراعی 1403-1402

آگهی مزایده کشت آبی ، دیم و مراتع در سال زراعی 1403-1402

آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال 1402

آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال 1402

تجدید آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال 1402

تجدید آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال 1402 شرکت کشت و صنعت و دامپر...

بازدید مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب

بازدید مدیرعامل محترم شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب جناب آقای دکتر پژمان ساعت ساز از مزارع و ب...

جلسه مدیرعامل شرکت چشمه بناب با مدیر اداره آبیاری

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت چشمه بناب جناب آقای پژمان ساعت ساز به همراه مدیر اجرائی شرکت با مدیر اداره آبی...

مزایده

موضوع: آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال 1402

آگهی مزایده

آگهی مزایده مشارکتی واحد دامپروری در سال 1402

آگهی واگذاری زمین های دیم

آگهی واگذاری زمین های دیم

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان اقتصاد مقاومتی

برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار ...

برگزاری جلسه با معاونت محترم آبهای سطحی و زیر سطحی سازمان آب منطقه ای فارس

تمدید پروانه های بهره برداری واحد های زیر مجموعه شرکت

برگزاری جلسه با معاون رئیس کل دادگستری فارس

جلسه در خصوص تسهیلات ارزی بانک صادرات شعبه زند شیراز

1 

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب