cheshmebonab

آگهی واگذاری زمین های دیم

آگهی واگذاری زمین های دیم

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان اقتصاد مقاومتی

برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار ...

برگزاری جلسه با معاونت محترم آبهای سطحی و زیر سطحی سازمان آب منطقه ای فارس

تمدید پروانه های بهره برداری واحد های زیر مجموعه شرکت

برگزاری جلسه با معاون رئیس کل دادگستری فارس

جلسه در خصوص تسهیلات ارزی بانک صادرات شعبه زند شیراز

واگذاری سهام در قالب مزایده سراسری

مزایده سراسری نوبت اول واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص) سال 1401

مزایده فروش اقلام مستهلک

برگزاری مزایده فروش اقلام مستهلک شرکت در اردیبهشت ماه سال 1401

مزایده مشارکتی واحد دامپروری-1401

برگزاری مزایده مشارکتی واحد دامپروری شرکت در فروردین ماه سال 1401

برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اردیبهشت ماه سال 1401

برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت-1401

جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در انتهای فرودین ماه سال 1401

جلسه توجیهی دکتر سعیدی با گروه کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی شرکت

جلسه توجیهی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب آقای دکتر سعیدی با گروه کارشناسان رسمی دادگ...

تفاهم نامه همکاری بین شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب و جهاد دانشگاهی استان فارس

تفاهم نامه همکاری بین شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب و جهاد دانشگاهی استان فارس امضا و مبادله ش...

بازدید مدیرکل و معاونین اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران از شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب

بازدید مدیرکل و معاونین اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران از شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب

بازدید ریاست محترم جهاد دانشگاهی استان فارس به همراه معاونین و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی از سایت شرکت

بازدید ریاست محترم جهاد دانشگاهی استان فارس به همراه معاونین و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی استان به اتفاق م...

صدور مجوز آبیاری قطره ای تحت فشار و همچنین احداث 50 هکتار گلخانه

مجوز آبیاری قطره ای تحت فشار و همچنین مجوز احداث 50 هکتار گلخانه برای شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه...

جلسه بررسی وضعیت شرکت جهت احداث گلخانه

جلسه بررسی وضعیت شرکت جهت احداث گلخانه برگزار گردید.

برگزاری جلسه با آقای مهاجر مشاور وزیر کشاورزی در خصوص طرح توسعه کشت کلزا و پنبه کشور

برگزاری جلسه با آقای مهاجر مشاور وزیر کشاورزی در خصوص طرح توسعه کشت کلزا و پنبه کشور

جلسه با حضور مدیرعامل شرکت و دکتر بابایی مدیریت محترم جهاد دانشگاهی استان فارس

برگزاری جلسه با حضور مدیرعامل شرکت و دکتر بابایی مدیریت محترم جهاد دانشگاهی استان فارس با محوریت توسعه عل...

بازدید دکتر بقایی مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره محترم شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

بازدید دکتر بقایی مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره محترم شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و جمعی از مدی...

1 

آدرس ارتباطی ما

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب

لینک ثبت انتقادات و پیشنهادات

نظر سنجی شرکت کشت و صنعت دشت چشمه بناب:

https://digiform.ir/w1c5ce816