cheshmebonab

 

مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول باغات در سال زراعی 1401-1400 

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول باغات خویش را به شرح اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نمایند. متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/12/25 تا 1401/01/07 نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت در شیراز اقدام و پیشنهادات خود را تا ساعت 14:00 مورخ 1401/01/11 به صورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در شیراز خیابان معالی آباد - نبش کوچه 35، پلاک 110، طبقه اول، تلفن 07136383715 کد پستی 7187614134 تحویل و رسید دریافت نماید.

بدیهی است شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب