cheshmebonab

 

آگهی مزایده مشارکتی واحد دامپروری در سال 1403


: 16

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد واحد دامپروری خویش را به صورت مزایده مشارکتی واگذار نماید

آگهی مزایده مشارکتی واحد دامپروری در سال 1403

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد واحد دامپروری خویش را به صورت مزایده مشارکتی واگذار نماید. متقاضیان می­توانند از تاریخ 1403/02/30 تا 1403/03/02 نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت در شیراز اقدام و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:00 مورخ 1403/03/02 بصورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در شیراز خیابان معالی آباد – نبش کوچه 35 – پلاک 110 – طبقه اول تلفن 07136383715 کد پستی 7187614134 تحویل و رسید دریافت نماید .

بدیهی است شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب