cheshmebonab

 

آگهی مزایده پرورش ماهی در سال 1403


: 47

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد واحد پرورش ماهی خویش را به شرح اسناد مزایده به متقاضیان واجدشرایط واگذار نمایند.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد واحد پرورش ماهی خویش را به شرح اسناد مزایده به متقاضیان واجدشرایط واگذار نمایند.

متقاضیان میتوانند از تاریخ 21/01/1403 تا 28/01/1403 نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت در شیراز اقدام و پیشنهادات خود را تا ساعت 14:00 مورخ 28/01/1403 بصورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در شیراز خیابان معالی آباد – نبش کوچه 35 – پلاک 110 – طبقه اول تلفن 07136383715 کد پستی 7187614134 تحویل و رسید دریافت نمایند.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب