cheshmebonab

 

تجدید آگهی مزایده کشت آبی ، دیم و مراتع در سال زراعی 1403-1402


: 243

تجدید آگهی مزایده کشت آبی ، دیم و مراتع در سال زراعی 1403-1402

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد قطعاتی از زمین های زراعی را بصورت آبی ، دیم و مراتع خویش را به شرح اسناد مزایده به متقاضیان واجدشرایط واگذار نمایند. متقاضیان می­توانند از تاریخ 1402/08/10 تا 1402/08/14 نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت در شیراز اقدام و پیشنهادات خود را تا ساعت 14:00 مورخ 1402/08/14بصورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در شیراز خیابان معالی آباد – نبش کوچه 35 – پلاک 110 – طبقه اول تلفن 07136383715 کد پستی 7187614134 تحویل و رسید دریافت نماید.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب