cheshmebonab

 

آگهی مزایده


: 281

آگهی مزایده مشارکتی واحد دامپروری در سال 1402

آگهی مزایده مشارکتی واحد دامپروری در سال 1402 

شرکت کشت وصنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب فارس در نظر دارد واحد دامپروری خویش را به صورت مزایده مشارکتی واگذار نماید.متقاضیان می توانند از تاریخ 1402/02/16 تا تاریخ 1402/02/23 نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت در شیراز اقدام و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:00 مورخ 1402/02/23 بصورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در شیراز خیابان معالی آباد ،نبش کوچه 35، پلاک110، طبقه اول تلفن 07136383715 کد پستی 7187614134 تحویل و رسید دریافت نمایند. بدهی است شرکت کشت وصنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در رد یاب قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

پژمان ساعت ساز            

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب