cheshmebonab

 

برگزاری جلسه با معاونت محترم آبهای سطحی و زیر سطحی سازمان آب منطقه ای فارس


: 349

تمدید پروانه های بهره برداری واحد های زیر مجموعه شرکت

برگزاری جلسه با سازمان آب منطقه ای فارس

در راستای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان اقتصاد مقاومتی فارس جلسه ای در تاربخ 1401/03/18 با معاونت محترم آبهای سطحی و زیر سطحی استان در سازمان آب منطقه ای برگزار و مقرر گردید مستندات لازم به آبفای خرمبید ارائه شود تا گزارشی از وضعیت زمین های زراعی و واحدهای تولیدی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب به سازمان آب منطقه ای استان ارائه شود تا تصمیم گیری لازم در خصوص تسویه با سازمان آب و تمدید پروانه های بهره برداری واحد های زیر مجموعه شرکت انجام شود 

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب