cheshmebonab

 

برگزاری جلسه با معاون رئیس کل دادگستری فارس


: 328

جلسه در خصوص تسهیلات ارزی بانک صادرات شعبه زند شیراز

برگزاری جلسه با معاون رئیس کل دادگستری فارس

در راستای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان اقتصاد مقاومتی در خصوص تسهیلات ارزی بانک صادرات شعبه زند شیراز جلسه ای با حضور معاون محترم رئیس کل دادگستری فارس و نمایندگان بانک صادرات و نماینده صمت و نمایندگان شرکت در تاریخ 23/03/1401 در محل اتاق بازرگانی شیراز برگزار و مقرر گردید بانک صادرات قرارداد فی مابین و مستندات مربوطه جهت بررسی به کارشناس کارگروه ارسال نماید.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب