cheshmebonab

بازرگانی نهاده های دامی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب

این شرکت با توجه به توانایی مالی و پشتیبانی و اینکه یکی از بزرگترین شرکتهای کشت و صنعت کشور می باشد و ارتباط مستقیمی با واحدهای تولیدی و کشت و صنعت دارد، قصد دارد نسبت به تامین نهادهای دامی و سموم و هرآنچه مربوط به این صنعت می باشد به جهت حمایت از واحدهای کوچک و حذف دلالان و واسطه گری و تامین مایحتاج آنها به قیمت واقعی اقدام نماید .

 

بخش بازرگانی چشمه بناب

آدرس ارتباطی ما

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب