cheshmebonab

شرکت کشت و صـنعت و دامپـروری دشت چشـمه بناب با قدمت 40 ساله یکی از بزرگترین مجموعه های کشت و صـنعت و دامپروری کشـور می باشد که با دارا بودن حدود 3700 هکتار اراضی کشـاورزی و باغات طیف وسـیعی از محصـولات عمـدتا" اسـتراتژیک زراعی شامل گنـدم ، جو ، ذرت ، یونجـه ، چغنـدر قنـد ، کلزا ، آفتاب گردان ، نخود ، گوجـه فرنگی ، خیـار سـبز و........ و محصولات باغات شامل گردو ، سیب ، به و انگور را تولید می نماید که آب مورد نیاز مزارع و مجموعه آب شرکت از یک فقره چشمه اختصاصی تامین می گردد ، همچنین 5 حلقه چاه با پروانه دارای پمپ برق در اختیار می باشد که در قسمت های مختلف این اراضی قرار دارد.علاوه بر اراضی و باغات ذکر شده این شرکت دارای بخش های دامپـروری 2500 راسی گوسفند ، پرورش ماهی (با ظرفیت برداشـت 800 تن در سال) و همچنیـن واحد آب معدنی می باشد.از جمله افتخارات این شرکت تولید متوسط 7800 کیلوگرم گندم در هکتار (در سطح 400 هکتار اراضی) و رکورد دار بودن در استان می باشد

آدرس ارتباطی ما

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب