cheshmebonabcheshmebonab

جلسه توجیهی  دکتر سعیدی با گروه کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی شرکت


: 803

جلسه توجیهی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب آقای دکتر سعیدی با گروه کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی شرکت

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب جلسه هماهنگی با حضور اعضای هیئت هفت نفره معرفی شده از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس جهت توجیه برنامه های اجرایی و نحوه ارزیابی در دفتر شرکت برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر سعیدی مدیرعامل با بیان وضعیت گذشته و حال شرکت و اقدامات صورت گرفته و همچنین برنامه های آتی مطالبی را بیان نمود و هدف از کارشناسی در نظر گرفته شده را در راستای تکالیف مجمع عمومی سالیانه و تعیین استراتژی آینده شرکت تشریح نمود.

در ادامه هر کدام از کارشناسان رسمی دادگستری ضمن معرفی خود برنامه های اجرایی را در جهت نحوه کارشناسی اعلام نمودند.در پایان بعد از بحث و تبادل نظر مقرر گردید گروه کارشناسان با استفاده از امکاناتی که شرکت در اختیار آنها قرار می دهد روز پنجشنبه 1398/5/31 به محل سایت عزیمت نموده که ضمن بازدید از امکانات ، تجهیزات و اراضی نسبت به کارشناسی و ارزیابی اقدام نمایند.

آدرس ارتباطی ما

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب