cheshmebonabcheshmebonab

بازدید مدیرکل و معاونین اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران از شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب


: 651

بازدید مدیرکل و معاونین اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران از شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب

به نقل از روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در راستای سیاست های کلی شرکت مبنی بر حفظ و حراست از املاک و مستغلات شرکت و نهایتا" منافع بانک ملی ایران و استفاده بهینه از اراضی و امکانات شرکت ، جناب آقای حسینی مدیر کل روابط عمومی بانک ملی ایران به همراه معاونین خود از سایت شرکت بازدید نمودند که طی این بازدید یک روزه که دکتر سعیدی مدیرعامل شرکت مدیران فوق را همراهی می نمود ضمن توصیف پتانسیل بخش های مختلف مجموعه و توضیح اینکه هدف شرکت حفظ و حراست از منافع بانک ملی ایران می باشد و با احداث تابلوهای تبلیغاتی متعلق به بانک ملی ایران می توان ضمن معرفی خدمات بانک به مردم نسبت به حفظ و حراست از املاک و امکانات شرکت که در مسیر جاده شیراز و اصفهان می باشد اقدام نمود.

در پایان این بازدید جلسه مشترکی فی ما بین مدیران این شرکت و مهمانان اعزامی از بانک مبنی بر اقدامات صورت گرفته و برنامه های اجرایی تشکیل و بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید روابط عمومی بانک نسبت به طراحی و احداث تابلوهای تبلیغاتی در اراضی متعلق به شرکت اقدام اجرایی به عمل آورد.

آدرس ارتباطی ما

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب