cheshmebonabcheshmebonab

بازدید ریاست محترم جهاد دانشگاهی استان فارس به همراه معاونین و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی از سایت شرکت


: 473

بازدید ریاست محترم جهاد دانشگاهی استان فارس به همراه معاونین و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی استان به اتفاق مدیر عامل شرکت از سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب

بازدید ریاست محترم جهاد دانشگاهی استان فارس به همراه معاونین و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی استان به اتفاق مدیر عامل شرکت از سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب

به نقل از روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در راستای همکاری های متقابل و در ادامه جلسات برگزار شده فی ما بین مدیران شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب و جهاد دانشگاهی استان به تاریخ 98/5/14 بازدید از سایت شرکت صورت گرفت که در این بازدید شهردار و بخشدار منطقه نیز حضور داشتند ، ریاست محترم جهاد دانشگاهی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته و نگاه کارشناسانه و علمی دکتر سعیدی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب اظهار امیدواری کرد تا با بررسی همه جانبه و کشف پتانسیل های شرکت اقدامات خوب و موثری در جهت احیای صنعت ، کشاورزی و دامپروری در استان و کشور صورت پذیرد.وی همچنین با توصیف پتانسیل های موجود شرکت در جهت توسعه فعالیت های کشاورزی و اشتغال پایدار نظراتی را بیان نمودند.در این جلسه که حدود سه ساعت به طول انجامید موضوعات مختلفی در راستای توسعه و پیشرفت شرکت مطرح گردید و مورد توافق قرار گرفت.

آدرس ارتباطی ما

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب