cheshmebonabcheshmebonab

برگزاری جلسه با آقای مهاجر مشاور وزیر کشاورزی در خصوص طرح توسعه کشت کلزا و پنبه کشور


: 582

برگزاری جلسه با آقای مهاجر مشاور وزیر کشاورزی در خصوص طرح توسعه کشت کلزا و پنبه کشور

برگزاری جلسه با آقای مهاجر مشاور وزیر کشاورزی در خصوص طرح توسعه کشت کلزا و پنبه کشور

به نقل از روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب جلسه ای با حضور دکتر سعیدی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب ، جناب آقای مهندس مهاجر مشاور وزیر کشاورزی در طرح توسعه کشت کلزا و پنبه کشور،دکتر فتحی مشاور فنی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در جهت استفاده بهینه از اراضی شرکت و گسترش همکاری و تعامل با وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید که دکتر سعیدی ضمن توصیف وضعیت اراضی و تاکید بر پتانسیل بالای شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب جهت رونق کسب و کار و تولید و ایجاد اشتغال پایدار در زمینه های مختلف و همچنین با تشریح اهداف و چشم اندازهای شرکت بر گسترش همکاری و تعامل با وزارت جهاد کشاورزی تاکید نمود که در نهایت ضمن تایید مشاور محترم وزیر کشاورزی در خصوص برنامه های پیشنهادی و اقدامات صورت گرفته مقرر گردید با توجه به شرایط اقلیمی ، جغرافیایی و اقتصادی اراضی شرکت ، کارشناسان مربوطه جهت بازدید و بررسی اقدام نمایند تا در جهت توسعه فضای تولید و ایجاد اشتغال در سطح استان گام های موثری برداشته شود.

آدرس ارتباطی ما

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب