cheshmebonabcheshmebonab

جلسه با حضور مدیرعامل شرکت و دکتر بابایی مدیریت محترم جهاد دانشگاهی استان فارس


: 566

برگزاری جلسه با حضور مدیرعامل شرکت و دکتر بابایی مدیریت محترم جهاد دانشگاهی استان فارس با محوریت توسعه علم و فناوری

برگزاری جلسه با حضور مدیرعامل شرکت و دکتر بابایی مدیریت محترم جهاد دانشگاهی استان فارس با محوریت توسعه علم و فناوری

به نقل از روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در این جلسه دکتر سعیدی با بیان اینکه توسعه فضای کسب و کار و ارتباط شرکت های تولیدی با دانشگاه و نیز فعالیت های پژوهشی ، تحقیقاتی و آموزشی می تواند نتایج مساعد و مطلوبی در پی داشته باشد بر تغییر وضعیت شرکت از حالت سنتی به شرکتی فنی ، علمی و پژوهشی تاکید نمود که در نهایت در راستای همکاری مستقیم فضای تولید و دانشگاه و همچنین پژوهش و آموزش مقرر گردید تفاهم نامه ای فی ما بین شرکت و سازمان جهاد دانشگاهی استان فارس در خصوص اجرای طرح های علمی و پژوهشی مربوطه با حضور کارشناسان و متخصصین امر منعقد گردد.

آدرس ارتباطی ما

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب